Dejvické psychoterapeutické centrum
  

Zde najdete podrobné informace o anorexii a bulimii

Rodinná terapie

t.j. společné sezení všech členů domácnosti a terapeuta, je metodou hojně využívanou u dětských a dospívajících “klientů”.

Jejím cílem je blíže porozumět příčinám často se opakujících konfliktů a pomoci najít rodině cestu z tohoto začarovaného kruhu.

Jak poznáte, že právě Vaše rodina potřebuje Rodinou terapii?

Občasné konflikty bývají součástí života každé rodiny, avšak dostanou-li se na denní pořádek, mají-li dopad na emoční pohodu celé rodiny,ev. odrážejí-li se na školním výkonu dítěte, pak již by tato situace zasloužila Vaši aktivní pozornost.

Včasným podchycení těchto stavů, zabráníte prohlubování vztahové krize mezi jednotlivými členy rodiny a jejich vzájemnému odcizení, které by mohlo poznamenat vaše vztahy na

mnoho let.

Co můžete od rodinné terapie očekávat?

- v bezpečném rámci terapeutického prostředí, budete moci otevřeně hovořit o konfliktních otázkách, aniž by hrozil skluz do zaběhlých kolejí sporu.

-díky svému odstupu, může terapeut vynést na světlo ty mechanismy, které spouštějí, či udržují vaše spory a přitom zůstávají v pozadí nepovšimnuty.

-pomůže Vám pochopit postoje ostatních členů vaší rodiny

-můžete objevit nové možnosti vzájemné komunikace-t.j. například být otevřenější k ostatním členům rodiny, sdělovat vaše přání či potřeby tak, aby byly pro ostatní srozumitelné a přijatelné

-přístup terapeuta vychází vždy z individuálních potřeb rodiny a snaží se plně respektovat Váš způsob života. Nemusíte se obávat jakýchkoliv hodnocení či kritického posuzování Vašeho jednání. Vycházíme z přesvědčení, že neexistuje univerzální model, jak by měl život uvnitř rodiny vypadat. Naopak, jen Vy sami si tvoříte Vaše “pravidla hry”a jediným kritériem je spokojenost členů rodiny.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na našich kontaktních tel. číslech.

 

 

 
Designed by GRAS STUDIO 2001