Dejvické psychoterapeutické centrum
  

Zde najdete podrobné informace o anorexii a bulimii

 

Psychiatrická ambulance pro děti a dospělé

MUDr Jan Lorenc, MUDr Jana Viktorová, MUDr Daniel Příhoda, MUDr Dana Holubová, MUDr Radmila Schneiderová

Zdravotní péče hrazena Všeobecnou zdravotní  pojišťovnou (111), Vojenskou zdravotní pojišťovnou (201), ZP Minïsterstva vnitra (211), Oborovou zdravotní pojišťovnou (207), Českou průmyslovou ZP (205), Zdravotní pojišťovnou Škoda (209)

Nabízí péči v širokém spektru psychických obtíží – od psychotických onemocnění, přes neurotické až k psychosomatickým obtížím.

Důraz je kladen na respekt k pacientovým potřebám, časovou náročnost a na komplexní a flexibilní přístup k pacientovi – k tomu slouží i přátelské kontakty a úzká spolupráce s  pražskými komunitními službami - DPS Nad Ondřejovem, Fokusem, Esetem a s ostatními zařízeními psychosociálních služeb. 

Medical consultations in English, Behandlung in Deutsch moeglich.

Kontakt: 273134288 (recepce denně 9-13 hod), dr Lorenc 777808424, lorenc@dpc.cz, dr Viktorová 774808424, viktorova@dpc.cz , dr Příhoda 776538931, prihoda@dpc.cz, dr Holubová 731 655 384, holubova@dpc.cz, dr Schneiderová 733532395, schneiderova@dpc.cz

 

 

Psychiatrická a psychoterapeutická ambulance

MUDr. Iveta Pánková, MUDr. Zuzana Foitová

Psychiatrická ambulance nabízí své služby v rámci Dejvického centra od 1.10.2002.

Její péče je hrazena Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111), Pojišťovnou Ministerstva vnitra (211), OZP (207) a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (205).

Naším hlavním cílem, je kromě vysoké odborné úrovně, nabídnou našim pacientům přijetí v příjemném prostředí, bez časového stresu a přeplněné čekárny.

Vedle klasické psychiatrické péče, která standardně otevírá možnost sáhnou k farmakologické podpoře v situacích, kde adaptačním silám organismu dochází dech, nabízí naše ambulance systematickou psychoterapeutickou péči.

Zaměřujeme se především na léčbu a podporu v těchto situacích:

- Úzkostné a depresivní stavy
- Zvládání krizových životních situací, včetně osobnostních krizí
- Poruchy příjmu potravy-mentální anorexie, bulimie
- Panické stavy, poruchy spánku aj.
- Psychosomatické obtíže

Kontakt: recepce tel.: 734 254 409 nebo 273 134 288 po-pá 9-13 hod; tel.: dr Pánková 603155410, pankova@dpc.cz, dr Foitová, dr Schneiderová 604302024, foitova@dpc.cz, schneiderova@dpc.cz

 

 

 

 
Designed by GRAS STUDIO 2001